ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: “ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ: MIA ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΖΩΟΝΟΣΟΣ” – 5/6/2019