ΤΟ ΕΡΓΟ       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μαρίνα Κουμανούδη

Γιώργος Κουτζακιώτης

Αγγελική Πανοπούλου

Άννα Λαμπροπούλου

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 116 35,
Τηλ. +30 210.72.73.516,
Fax. +30 210.72.46.618,
email: eie@eie.gr